Vrouwentraining ~ Mystieke pad van de Wanen

In deze tijd staat de mensheid voor de uitdaging om opnieuw te gaan beseffen dat haar denken onderdeel is van een groter bewustzijn: dat van onze aarde (die wellicht zelf weer een plek heeft in nóg grotere gehelen). En waar zouden we voor het opbouwen van dat besef beter terecht kunnen dan bij de mensen, voor wie dat besef nog een levende realiteit was: onze prehistorische voorouders - die nog vrijuit konden denken, omdat ze leefden in een tijd dat gedachten nog niet werden vastgelegd. Want we hebben door dat vastleggen van gedachten dan wel een hoop kennis verzameld, maar tegelijk is er een hoop denkruimte verloren gegaan. Onze voorouders hadden een beter getraind geheugen en een sterker ontwikkeld ruimtelijk bewustzijn, die samen de basis vormen voor onze verbinding met de werkelijkheid - het weefsel van ruimte en tijd, waarin ons bewustzijn gestalte krijgt. Wat wij mensen dan ook maar onder dat bewustzijn mogen verstaan. Voor onze voorouders had die ruimte, en alles wat zich daarin afspeelde, een bezield karakter. Die bezieling kreeg gestalte in de wisselwerking van boven- en onderwereld, in het transferische domein, het domein van de overdracht van krachten en energieën tussen de verschillende werelden. Daarvan vonden ze overal in de natuur poorten en portalen die ze eerden, in het besef dat ze zélf ook onderdeel waren van die uitwisseling. En daarnaast creëerden ze ook eigen poorten, bijvoorbeeld tijdens rituelen, of meer vaste portalen zoals de hunebedden - in geometrische samenhangen, die structuur gaven aan hun verbinding met de onderwereld. En iedere stam had haar sjamanen - mensen die d.m.v. aanleg en opleiding geleerd hadden om de krachten van het transferische domein tegemoet te treden om ze te vriend te houden, met meer of minder resultaat. Bij de volken van de trechterbekercultuur, die de hunebedden bouwden, waren dat meestal vrouwen. Maar niet persé, want het ging slechts om hun spirituele kwaliteiten. Deze volken werden in latere mythologieën (de Edda) de Wanen genoemd, en ze werden geroemd om hun wijsheid en hun kennis van de onderwereld. Al kreeg hun naam nóg weer later, ws onder invloed van de kerk de huidige negatieve bijbetekenis en werd een soort synoniem voor gekte. Veroorzaakt door de angst, o.a. van de kerk, voor dat transferische domein. Waaruit ook de heksenvervolging ontstond en later de rationalisatie van de wetenschap vanaf de 17e eeuw. Maar mét die rationalisatie ontstond er ook geleidelijk een heimwee naar een meer sjamanisch tijdperk. Het volk van de Wanen was nog niet bevreesd voor het transferische domein. Dat kunnen we opmaken uit het feit dat de hunebedden, waarin sommige van hun doden werden bijgezet, steeds open en toegankelijk bleven. Die hunebedden waren bedoeld als portalen, waarin de geest in de stenen kan trekken en haar ziel in de aarde. Zodat die geest vía de stenen ook weer geraadpleegd kon worden. Want leven en dood waren voor hen geen tegenstellingen, maar meer zoiets als fasen van het bestaan, verbonden via de transferische ruimte. De opleiding van een sjamaan behelsde dan ook, net als bij de mysterie-godsdiensten, een dóór de dood heengaan om de diepte van het leven te leren zien. Natuurlijk in combinatie met het ontwikkelen van de denkende ruimte, door geheugentraining en het versterken van de ruimtelijke beleving en de energieën daarin. Energieën die we alleen maar índirect kunnen waarnemen in voor iedere sjamaan eigen metaforen. Om toegang te kunnen krijgen tot deze ruimte moeten we dat metaforische karakter onderkennen, in haar transferische kwaliteiten. Daarvoor moeten we ons verbinden met onze éigen bronnen, en eigen ankers en portalen ontwikkelen. Want we moeten ons tegelijkertijd bewust zijn van de gevaren, die een onverankerd bewustzijn daarin bedreigen: het meegesleurd worden in spookbeelden en illusies die met ons aan de haal gaan. Want met name in de huidige tijd, met al z’n manipulerende beelden, is dat gevaar niet denkbeeldig! Tekst - Met dank aan Johan Wieberdink (de hunebed - wandelaar)

In deze training met een tijdsbestek van 4 maanden waarvan in totaal 8 les dagen. Zullen de elementen Water, Vuur, Aarde, Lucht- en de bijbehorende windrichtingen de basis vormen. Elke maand zal een thema bekleden. Ik zal jaren van opgedane kennis en inzichten vanuit verschillende stromingen inbrengen. Denkend aan Sjamanisme van eigen bodem `de Wanen' en Noord Amerika - Lakota traditie, Wicca en priesteressen. Ik werk intuitief en dus kan het maar zo zijn dat als een thema je raakt, ik daarmee met jou consent in de groep ermee aan de slag ga. Daarom zal de training niet binnen 1 hokje te plaatsen zijn. Want wij als mensen zijn alles en alles komt in ons samen. 

 

Wat kun je o.a. verwachten en wat biedt het jou:

*Een aantal basis gebruiken vanuit Sjamanisme, Wicca, Priesteressen leren toe te passen.

*Doen van praktische rituelen, leren waar deze voor staan en waarvoor je ze kunt gebruiken.

*Bewustzijn vergroten door ophalen van innerlijke kennis (hoofd) als ook innerlijk weten (hart, buik).

*Leren intenties, affirmaties te zetten en context te plaatsen voor de thema's waar jij positieve verandering wil in je leven. Er zal o.a. gewerkt worden met thema's als 'kracht van de gedachte en wet van de aantrekkingskracht`. Werkt dit echt? Zoja, hoe doe ik dat dan?

*Leren om te delen met je sisters wat er in jou omgaat middels een sharing. Met als aandachtspunt, wat is echt (authentiek) en wanneer wordt je gerund door je programma (aangeleerd gedrag).

*Lichaamsgerichte oefeningen, om de opgedane kennis om te zetten in een ervaring. Want juist door te ervaren ga je het beter begrijpen cq voelen. Uit het hoofd in het lijf!

*Huiswerk om zelf thuis aan de slag te gaan.

*Ook zullen we in en met de natuur werken. Drenthe heeft mooie plekjes die Magisch aanvoelen en er onbewust vaak veel gebeurt.

*Ontwikkelen van de denkende ruimte, door geheugentraining en het versterken van de ruimtelijke beleving en de energieën daarin.

Verder inclusief:

*Een dag-zweethut ceremonie begeleid door mij en mijn team Wakan Mimeya

*Frequentie spray maken onder begeleiding van Gylaine Meertens 

*Hunebed wandeling onder begeleiding van Johan Wieberdink

*Womb and sacred water blessing 

 

Met dit programma hoop ik een waardevolle shift en verrijking te kunnen bieden op jouw levenspad. Zodat je energiek, zelfverzekerd, onafhankelijk, liefdevol met jezelf en anderen, maar vooral gelukkig door het leven kan gaan.

 

Graag wandel ik even een eindje met je mee :-)

 

Praktische zaken;

De training bedraagt een investering van;  €1.046,40 euro. En dient z.s.m. overgemaakt te worden na aanmelding. Als de betaling binnen is, is je deelname definitief. Bij annulering in welke vorm dan ook van jou kant breng ik de aanbetaling van €300 euro in rekening. Bij annulering van mijn kant krijg je het gehele bedrag terug. Gespreide betaling is mogelijk; dit kan in 2 gedeelten en dient de eerste betaling voor 1 September op onze rekening te staan. Ook bij gespreide betaling vraag ik je om binnen 14 dagen wel een aanbetaling van €300 euro over te maken.

 

In September 2022 start ik met 2 groepen. Een doordeweekse groep, samenkomst 1 keer per 2 weken een dag en een weekend groep waarvan 2 keer 2 dagen achtereen. 

Aantal; Minimaal 5 vrouwen Maximaal 12 vrouwen.

Tijden; van 10:00 uur t/m 17:00 uur.

Inclusief; vegetarische lunch, koffie, thee, water, fruit en snacks.

Locatie; t'Hof van Wespert. Brink 9 te Westdorp

 

Kom je van ver? Er is mogelijkheid voor overnachting in onze Airbnb. Vraag naar de mogelijkheden en de prijzen. 

 

September

Dinsdag  en dinsdag  = even weken.  Zaterdag  en zondag  = oneven weken

Oktober

Dinsdag  en dinsdag  = even weken. Zaterdag  en zondag  = oneven weken

November

Dinsdag  en dinsdag  = even weken. Zaterdag  en zondag  = oneven weken

December

Dinsdag  en dinsdag  = even weken. Zaterdag   en zondag ...  = oneven weken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brink 9 Westdorp
1.046,40
Karina Diemer

Gerelateerde workshops

OER-vrouw Workshop/Cirkel 4 keer per jaar

Ja, het kan heel spannend zijn maar wat als je er gewoon voor gaat? Ik voel hoe het stroomt en hoe blij wij - Dineke en ik - hiervan worden om cere
Besloten vrouwen cirkel Drenthe

From strangers to sisters ~ the power of women's circles

Wil jij ook fijn samen komen in een bedding van Sisterhood? Mijn ervaring is, dat ik in een veilige respectvolle groep erg veel energie en levensvreug